Per què decidim parlar d’emocions?

 

El menjador escolar és un espai educatiu que té com a raó de ser l’alimentació i el creixement personal del nen/a, complementant l’entorn familiar amb un espai col·lectiu, i el nostre repte és assolir un grau de benestar en els nens que comparteixen el seu temps de migdia amb nosaltres.

Goleman (1995) defineix la intel·ligència emocional com la capacitat per reconèixer els sentiments propis i els aliens, d’automotivar-nos, i d’utilitzar de manera positiva les nostres emocions, sobretot  aquelles que tenen a  veure amb les nostres relacions humanes.

El treball de les emocions en el temps de migdia pren una dimensió pedagògica en el   sentit que és al mateix temps una eina didàctica per millorar les relacions grupals i el    benestar individual i alhora un marc referencial per tal d’assolir uns menjadors escolars com espais educadors de convivència i afectivitat.